Individuální přístup

Individuální přístup

Způsob poskytování sociální služby

Areál domova je tvořen třemi budovami. Dvě jsou využívány jako bytové prostory, jedna slouží jako kuchyně a jídelna. Ubytování je poskytováno formou jednotlivých domácností, a to tak, že každá samostatná domácnost je umístěna na jednom patře. Všechny objekty jsou bezbariérové s vlastním výtahem.

V první budově, zrekonstruovaném objektu bývalé zvláštní školy, jsou umístěny tři byty s celkovou kapacitou 20 míst. V přízemí se nalézá byt pro 4 osoby s kuchyní, obývací místností, která zároveň slouží jako jídelna, dvěma dvoulůžkovými pokoji a sociálním zařízením. V prvním a druhém patře jsou umístěny dva byty pro 8 osob s kuchyní, obývací místností a jídelnou. Na rozdíl od bytu v přízemí jsou byty v prvním a druhém patře rozděleny na dvě části. V každé části se nachází dva dvoulůžkové pokoje se samostatnou sprchou a WC. Kuchyně a obývací pokoj jsou společné.

Druhá z budov je nově postavená a má kapacitu 30 lůžek. V budově se nachází 5 samostatných bytů s koupelnou, WC, kuchyní, obývacím pokojem a třemi dvoulůžkovými ložnicemi. V každém bytě tedy bydlí 6 uživatelů.

Všechny byty jsou plně vybavené nábytkem, v obývacím pokoji je televize. V kuchyni je lednička, elektrický sporák a trouba, varná konvice a základní sada nádobí. V bytech uživatelů s těžším postižením je k dispozici také myčka nádobí. K dispozici je také pračka a sušička. Uživatelé si proto nemusí pořizovat žádný další nábytek nebo vybavení domácnosti. Uživatelé si mohou dokoupit nebo s sebou přinést další vybavení, avšak pouze s ohledem na prostorové možnosti bytu.

Součástí areálu je plně vybavená kuchyně s jídelnou. Kuchyň zajišťuje celodenní stravu a uživatelé si mohou vybírat z nabídky dvou obědů. Krom oběda, který je podáván v jídelně, stolují uživatelé v bytě. V případě potřeby je zajišťována také dietní strava (diabetická, žlučníková, dia). Součástí každé domácnosti je standardně vybavená kuchyně, kterou příležitostně využíváme k přípravě narozeninových oslav, pečeme zde vánoční cukroví, bábovky apod.

O domácnost pečují s pomocí pracovníků sami uživatelé. Služba není vhodná pro uživatele, kteří se nechtějí zapojit do domácích činností jako je: utírání a zametání podlahy, vytírání prachu, vysávání, úklid koupelny, umývání a utírání nádobí a vynášení odpadků. Uživatelé mají možnosti naučit se zacházet s pračkou, sušičkou a žehlit. Pochopitelně, že naši pracovníci jsou uživatelům stále nablízku a při úklidu a údržbě domácnosti jim pomáhají, vedou je a radí jim. Stejně tak uživatelé nemanipulují sami s domácími spotřebiči jako je pračka, sporák, mikrovlnná trouba a varná konvice, ale vždy za přítomnosti pracovníka. To se týká i nácviku žehlení.

Uživatelům také pomáháme hospodařit s penězi, nakupovat, plánovat nákupy a doprovázíme je na drobné pochůzky.

Dle potřeby pomáháme uživatelům s hygienou, včetně základní péče o vlasy a nehty. Nezajišťujeme ale kadeřnické a holičské služby, protože vedeme uživatele k tomu, aby za těmito službami docházeli mimo službu.

Služba je poskytována v obci Jakartovice – Deštné, která se nalézá na trase Opava – Olomouc, a to 19 kilometrů od Opavy. Jedná se o malou obec, která má okolo 300 obyvatel, proto je jedním z cílů služby naučit uživatele cestovat veřejnou dopravou. Každý den jezdíme autobusem do Opavy a všichni uživatelé se minimálně jednou týdně vystřídají. Výjimku tvoří uživatelé, kteří mají pohybové omezení. V takovém případě pro dopravu používáme služební auto. Uživatelům takto rozšiřujeme nabídku veřejných služeb (kadeřník, pedikúra, kosmetika) a volnočasových aktivit jako je divadlo, kino, restaurace a sport. Dle potřeby doprovázíme uživatele k lékaři, na úřady, do zaměstnání, případně na setkání s rodinnou a přáteli.

Prostřednictvím cestování veřejnou dopravou a využíváním veřejně dostupných služeb se uživatelé začleňují do společnosti a upevňuje se jejich kontakt s okolním světem. Chceme totiž, aby naši uživatelé poznali i život mimo službu. Proto navštěvujeme koncerty, chodíme do restaurací, jezdíme na výlety a rekreace. Toto všechno zlepšuje sociální dovednosti uživatelů.

Krom běžné péče o domácnost pomáhají uživatelé při údržbě venkovních prostorů, pomáhají pečovat o zahradu a v zimě odklízejí sníh. Všechny tyto činnosti zlepšují motorické dovednosti uživatelů a posilují jejich přirozenou sebedůvěru. Současně posilujeme v uživatelích pocit zodpovědnosti za svou práci. Učíme je, že v životě je běžné, že člověk nějaký čas tráví prací a jiný čas zábavou. Upevňujeme tím v uživatelích pracovní návyky, které se jim budou hodit v případě, kdyby si chtěli najít zaměstnání. Někteří uživatelé se již natolik zlepšili, že mohli být zaměstnáni na drobný pracovní úvazek.

Ačkoli se snažíme maximálně využívat nabídku sociálně terapeutických aktivit mimo naši službu a každý den jezdíme s uživateli do Opavy, také v naší službě jsme se rozhodli zřídit aktivizačně terapeutickou místnost, do které by mohli především docházet uživatelé, kteří mají problémy s chůzí, a proto obtížně zvládají cestování veřejnou dopravou. Uživatelé mají možnost navštěvovat keramickou dílnu, výtvarnou dílnu, muzikoterapii a stolařskou dílnu. Mohou se zapojit do výroby svíček nebo mýdel. Každoročně pak výrobky uživatelů ukazujeme veřejnosti na prodejné výstavce.

Jednou z činností, na kterých stojí naše práce, je individuální plánování s uživateli. Jednoduše řečeno, společně s uživateli plánujeme průběh služby. Uživatelé mají možnost ovlivnit způsob, jakým je jim služba poskytována. Pomáháme uživatelům vybírat si z nabídky obědů, společně s nimi plánujeme stravu na další týden a seznamujeme je s nabídkou volnočasových aktivity. Rozhodnutí je ale na uživatelích. Také pomáháme uživatelům při zajišťování jejich osobních záležitostí. Jedná se zpravidla o přání něco si koupit, zajít si na koncert, podniknout výlet či navštívit cukrárnu, kadeřníka.

Aktivizační dílny

 

 

Od října 2012 mohou uživatelé využívat aktivizační a zájmové činnosti přímo v areálu domova. I když nadále je pro nás důležité, aby uživatelé neztratili kontakt s vnějším světem a uměli si vybrat z nabídky veřejných a společenských volnočasových aktivit, pro řadu našich uživatelů se postupem času stává časté cestování do Opavy fyzicky náročné. Proto jsme se rozhodli, že je podpoříme a vytvoříme z volných prostor aktivizační a terapeutické dílny.

Postupně se nám podařilo vytvořit několik rozmanitých aktivit, které zpestřují volný čas uživatelů a podporují je v jejich zálibách. Při práci s počítačem uživatelé poznávají odlišný způsob vytváření textů, než je ručně psaný. Klienti se seznamují s podobou jednotlivých písmen a tvorbou jednotlivých slov, ti pokročilejší mohou na počítači napsat dopis své rodině a známým.

Cílem muzikoterapie není jen hudbou, rytmem a vibracemi pozitivně ovlivňovat prožívání a vnímání klientů, ale také podporovat jejich motorické dovednosti a schopnost vyjadřovat se pomocí hudby a zvuků.

Tvořivá dílna nabízí uživatelům možnost vytvořit určitý výrobek podle předem daného postupu, kdy se uživatelé učí rozfázovat si jednotlivé činnosti, nebo mohou ke své činnosti přistoupit dle vlastních představ a kreativity. V takovém případě se při jeho tvorbě klade důraz na jejich seberealizaci a sebevyjádření.

V keramické dílně zlepšují své manuální dovednosti pomocí modelování rozličných tvarů a jejich spojováním, čímž se posiluje jejich prostorové vnímání. Práce s hlínou, kdy uživatelé svými prsty modelují, tvarují a hnětou materiál, má také relaxační účinky a rozvíjí fantazii.

Dílna ručních prací je určená pro uživatele, kteří se zajímají o pletení, háčkování, šití a vyšívání. V ruční dílně se vyrábějí šité ozdoby, vyšívají se polštáře, pletou a háčkují se šály atd. Naši uživatelé se mohou také zapojit dovýroby svíček a mýdel. Učí se zde navlékat knot do forem, vytvářet voskové díly, lámat vosk a jiný zdobný materiál

I když aktivizační dílny velkou měrou rozvíjení manuální zručnost a volní vlastnosti uživatele, jejich svědomitost, pracovitost, vytrvalost a schopnost plánovat a dodržovat předem daný postup, stále platí, že práce v dílnách musí uživatele bavit. Cílem všech aktivizačních dílen je především pomoci uživatelům smysluplně a zábavně využít volný čas, proto také příležitostně dojíždíme do Opavy na trénink v přehazované.

Velice důležitou součástí všech zájmových aktivit je pro uživatele možnost ukázat ostatním výsledky svého snažení, proto pořádáme prodejní výstavky výrobků. Pro uživatele je to důkaz toho, že jejich práce je smysluplná a že z jejich činnosti mohou mít ostatní radost a užitek.