DOZP Deštné

DOZP Deštné

Domov pro osoby se zdravotním postižením Jakartovice-Deštné

DOZP DeštnéDOZP DeštnéDOZP DeštnéDOZP DeštnéDOZP Deštné - byt 1DOZP Deštné kuchyňDOZP Deštné kuchyň 2DOZP DeštnéDOZP DeštnéDOZP DeštnéDOZP DeštnéDOZP Deštné

 

Obec Jakartovice-Deštné je součástí obce Jakartovice, která se nachází v okresu Opava, v Moravskoslezském kraji. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1320. Obec byla tehdy v majetku olomouckých biskupů. V současné době se počet obyvatel Deštné pohybuje okolo 300 osob. Obec Deštné se nachází na trase Opava – Olomouc a od Opavy je vzdálená 19 km.

Pobytové sociální zařízení vzniklé v Jakartovicích-Deštné bylo prvním detašovaným pracovištěm příspěvkové organizace Marianum. Rozhodnutí o přestavění nepoužívané budovy bývalé zvláštní školy na sociální službu padlo v roce 2005. První část služby byla otevřena 1. prosince 2008, kdy se do bývalého areálu zvláštní školy nastěhovalo 24 uživatelů. Druhá část pak 1. listopadu 2009, kdy se do služby přestěhovalo dalších 26 uživatelů. Služba nejdříve vznikla jako chráněné bydlení, od 1. ledna 2016 je služba zaregistrována jako domov pro osoby se zdravotním postižením.

Areál je tvořen třemi budovami. Ve dvou jsou ubytováni uživatelé, v jednom byla vybudována kuchyně s jídelnou. Ubytování je poskytováno formou jednotlivých domácností. V první budově jsou k dispozici tři byty pro 20 uživatelů. Druhá budova se svými 5 byty pojme 30 uživatelů. Každý byt se skládá z obývacího pokoje, kuchyně a sociálního zařízení. Jednotlivé byty jsou pro 4, 6 a 8 uživatelů. Všechny pokoje jsou dvoulůžkové. Všechny objekty jsou bezbariérové s vlastním výtahem.

Součástí areálu je pozemek, který je využíván pro relaxaci a zahrádkaření. Uživatelé mohou navštěvovat tvořivou dílnu, stolárnu, muzikoterapii a keramickou dílnu. Mohou si vyrobit svíčku nebo mýdlo. Je možné si přivést nebo pořídit drobné zvířectvo. Přestože nabízíme velký rozsah volnočasových aktivit, stejně tak důsledně dbáme na to, aby uživatelé měli pravidelně možnost využívat i nabídku volnočasových aktivit v Opavě. Ve službě s ostatními uživateli bydlí také pes Ben.

V našem domově mohou bydlet osoby s mentálním a více násobným postižením, které minimálně v první den poskytování služby dosáhnou věku 18 let. Služba je určená osobám, které se chtějí podílet na péči o vlastní domácnosti a vlastní osobu. Personálně je služba pokrytá čtyřiadvacet hodin denně. Pracovníci pomáhají uživatelům ve všech činnostech. Poskytované bydlení není uzpůsobeno osobám, které jsou při pohybu nesoběstačné, a při chůzi jim musí pomáhat třetí osoba nebo potřebují technickou pomůcku.

Kapacita chráněného bydlení je 50 osob.

Jedná se o nekuřácké pracoviště.

 

Motto služby: To, co neuděláš za klienta, uděláš pro klienta.

 

Poslání služby

Posláním služby je poskytnout dospělým osobám s mentálním a více násobným postižením takovou pobytovou sociální službu, která jim ukáže, jakým způsobem žijí ostatní lidé ve společnosti: jak pečují o vlastní domácnost, jak nakupují, jak cestují veřejnou dopravou a jak navštěvují společenské a kulturní akce. Jsme zde pro osoby, které chtějí trávit svůj čas smysluplněji a naučit se využívat nabídek (možností) společnosti. Posláním služby je podporovat uživatele, aby se aktivně zapojovali do chodu služby.

 

Pro koho je služba určena

Služba je určena pro osoby s mentálním a vícenásobným postižením, které nejpozději v den zahájení služby oslaví 18. narozeniny a které jsou ochotné žít ve společné domácnosti s jinými uživateli. Služba je určená osobám, které chápou, že bydlení ve společné domácnosti vyžaduje respekt ke spolubydlícímu a jeho majetku. Služba je určená osobám, které se chtějí podílet na péči o vlastní domácnosti a vlastní osobu. Služba je určená lidem, kteří se chtějí naučit naplňovat svůj volný čas aktivitami, které jsou ve společnosti běžné (kino, výstavy, cestování veřejnou dopravou, výlety a rekreace). Služba je určená osobám s pohybovou soběstačností, které nepotřebují při chůzi pomoc třetí osoby nebo technickou pomůcku.

 

Cíle služby

  • Naučit uživatele pečovat o vlastní domácnost
  • Naučit uživatele cestovat veřejnou dopravou
  • Naučit uživatele nakupovat
  • Naučit uživatele využívat a vybírat si z nabídky kulturních a společenských akcí

 

Zásady služby

Zásada jedinečnosti uživatele

  • Žádní dva uživatelé nejsou stejní, každý z našich uživatelů má jiná přání, jiné přednosti a jiná omezení.

 

Zásada iniciativy uživatele

  • Uživatel si sám stanovuje, jakým způsobem mu bude služba poskytována. Pracovníci pouze nabízejí rady a doporučení vhodného postupu, například při hospodaření s penězi, při nakupování, při úklidu atd.

 

Zásada soběstačnost a rozvoje uživatele

  • Nejsme tu od toho, abychom za uživatele něco dělali, ale abychom je něco naučili. Nezneschopňujeme uživatele a dbáme na zachování jejich soběstačnosti, ať je jakkoliv omezená.