Dary organizaci

Dary organizaci

V roce 2016

– Břetislav Tůma, finanční dar ve výši 5.000,- Kč, pro DOZP Na Pomezí v Opavě.

– nejmenovaná dárkyně, finanční dar ve výši 10.000,- Kč, pro CHB Dostojevského v Opavě.

 

V roce 2015

– neznámý dárce, finanční dar 1.341,- Kč.

 

V roce 2014

– Město Dolní Benešov, věcný dar v hodnotě 8.193,- Kč (televizor LED).

– Společnost ArcelorMittal poskytla finanční dar ve výši 10 000,- Kč, na zakoupení hudebních nástrojů a osvětlení pro muzikoterapii pro CHB Deštné.

– neznámý dárce, finanční dar 6.513,- Kč.