O nás

O nás

Dobrý den,

chb-destne-p6190963

v souladu se zadáním zřizovatele od roku 2004 provádí Marianum přeměnu, transformaci, sociálních služeb, jejímž cílem je opuštění nevyhovujících prostorů k poskytování sociálních služeb a vytvoření podmínek pro začlenění uživatelů sociálních služeb do běžné společnosti.

Posláním Mariana, p.o. je poskytovat osobám s mentálním nebo vícenásobným postižením starším 18 let sociální službu v takovém rozsahu, aby mohly žít ve společnosti obvyklý život a aby přitom byla zachována jejich práva a důstojnost.

Téměř všichni uživatelé sociálních služeb v Marianu, p.o. bydleli v hlavní budově desítky let. Před zahájením transformace sociálních služeb většina z nich netušila, co to je normální život. Znali prostor ohraničený zdmi, výhledem z okna, plotem zahrady. Pravidelný denní režim omezený časem na jídlo, budíčkem a večerkou. Nemožnost uplatňovat vlastní vůli, vlastní přání, vlastní představy.

Díky transformaci sociálních služeb byly pro uživatele vybudovány nové domy a byty, do kterých se postupně stěhují. V aktivizačních dílnách začali získávat pravidelné pracovní návyky, díky nácvikům se mnozí naučili pohybovat v běžném prostředí a na veřejnosti. V rámci individuálního přístupu ke každému uživateli už dávno nestačí provozování pouze jednoho druhu služby, tj. domov pro osoby se zdravotním postižením.

Úžasný rozvoj osobností uživatelů a zvyšování jejich dovedností, postupné přijímání a chápání svých práv i povinností, bylo možné registrovat další sociální služby, které umožňují daleko větší seberealizaci uživatelů. To jsou služby chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení. Pro řadu uživatelů je už také normální, že chodí do zaměstnání. Pracovní poměry mají uzavřeny většinou na dobu určitou a na částečný pracovní úvazek. Tedy přesně tak, jak umožňuje jejich zdravotní stav a mentální schopnosti.

Proces transformace ještě zdaleka nekončí. Se všemi uživateli je nutno individuálně pracovat tak, aby nové bydlení i naplňování času odpovídalo jejich zdravotnímu stavu. Přitom je třeba si uvědomit, že zdravotní stav a osobní přání uživatele jsou základními ukazateli pro podporu jeho osobního růstu. Pro někoho může být cílem naučit se v keramické dílně udělat spoustu kuliček, ze kterých se slepí a vypálí hrneček. Pro někoho je cílem naučit se samostatnému životu tak, aby se mohl z Mariana odstěhovat do nájemního bytu, chodit do práce, žít zkrátka jen s tou nejnutnější podporou.

Je pochopitelné, že proces transformace sociálních služeb v Marianu již nelze provádět pouze s nahodile vybranými zaměstnanci bez jakéhokoliv vzdělání. Kdysi pracoval v Marianu jediný vysokoškolák, středoškolské vzdělání měly pouze zdravotní sestry, několik vychovatelů a ekonom. Lidé v přímé péči o uživatele nemuseli mít ani ukončené základní školní vzdělání. Tento stav by byl pro současnost nepřijatelný. Odpovídající vzdělání je jednou ze základních podmínek pro to, aby sociální služba mohla být realizována v souladu s platnými právními předpisy a především v souladu s oprávněnými požadavky a potřebami uživatelů. Zodpovědné personální plánování a průběžné další vzdělávání zaměstnanců je proto jedním z velmi důležitých úkolů při řízení sociálních služeb.

Ekonomika sociálních služeb v Marianu, p.o. a její zodpovědné řízení je na začátku i na konci každého opatření, které je realizováno jak v rámci provozu, tak v rámci transformace sociálních služeb.

chb-destne-p6190965

Pokud bude mít kdokoliv zájem o další informace, bez váhání kontaktujte vedení organizace, vedení jednotlivých služeb nebo sociální pracovníky. Zájemcům o poskytování služeb nabídneme podrobné informace, prohlídku pracoviště, seznámení se zaměstnanci i ostatními uživateli služby.

Zájemcům o pracovní místo nabídneme, kromě základních informací týkajících se pracovně-právních záležitostí, možnost „dobrovolnické stáže“. Zájemcům o praxi v rámci studia nebo rekvalifikačních kurzů vyhovíme v nejbližších, pro obě strany přijatelných termínech. Pro ty, kteří prostě jenom mají zájem o informace ze života osob s mentálním handicapem a o moderních podmínkách pro poskytování individuálních sociálních služeb, jsme každoročně k dispozici v rámci dní otevřených dveří nebo v rámci pořádání prodejních výstav výrobků našich uživatelů.

Ing. Antonín Janýška

a kolektiv zaměstnanců