Nabídka pracovních míst – pracovník v sociálních službách

Nabídka pracovních míst – pracovník v sociálních službách

Hledáme 3 pracovníky v sociálních službách pro DOZP v Deštné

Charakteristika práce:

Práce spojená s vykonáváním práce pracovníka v sociálních službách – přímá obslužná péče u klientů.

Rozvíjí pracovní návyky, pracovní aktivity a individuální zručnost klientů, pomocí speciálních pracovních postupů a používání nástrojů, pracovních pomůcek a různých materiálů. Spolupracuje se sociální pracovnicí, rodiči a opatrovníky klienta, lékaři. Vede individuální záznamy o průběhu poskytované služby, postupuje dle individuálního plánu klienta a průběžně jej hodnotí. Podává návrhy na jeho aktualizace. Podílí se na podpoře obslužné péče klientů.

Pracovní doba: od 7 do 19 hodiny – denní směny, nerovnoměrně rozvržená pracovní doba, včetně sobot a nedělí.

Platové zařazení:

základní plat od 4. platové třídy, od 14 000,- Kč, ve zkušební době, v závislosti na praxi

Benefity:

další odborné vzdělávání,

příspěvek na stravování,

příspěvek na dopravu,

příspěvek z FKSP na důchodové připojištění po zkušební době,

6 týdnů dovolená

Pracovní poměr:

úvazek na dobu 1 roku s možností prodloužení

zkušební doba 3 měsíce

nástup možný ihned nebo dle dohody

Místo výkonu práce:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Jakartovice – Deštné, okres Opava

Kvalifikační požadavky:

Orientace v sociálně právních předpisech min.  zák. č. 108/2006 Sb., empatie, časová flexibilita, komunikační dovednosti, samostatnost, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, znalost práce na PC a administrativních činností, praxe v oboru vítána.

Výhodou:

zkušenost s přímou prací s lidmi s mentálním postižením

Požadované doklady:

profesní životopis

notářsky ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (po osobním jednání)

výpis z rejstříku trestu ne starší než tři měsíce (po osobním jednání)

Způsob a místo podání:

poštou nebo osobně na adrese: Rooseveltova 47, 746 01 Opava, na obálku uveďte „Neotvírat, PSS/2017“.

Lhůta pro podání přihlášek: do 31. 8. 2017

Kontaktní osoba:

Ing. Antonín Janýška, Ing. Kateřina Heiblová

antonin.janyska@marianum-opava.cz, katerina.heiblova@marianum-opava.cz

Nabídka pracovních míst – pracovník v sociálních službách