1. 1. 2018 změna organizace

 • 1. 1. 2018 změna organizace

  ORGANIZAČNÍ ZMĚNA

  Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 20. zasedání dne 23. 6. 2016 svým usnesením č. 20/2071 rozhodlo o sloučení organizací kraje Marianum, příspěvková organizace a Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace s účinností od 1. ledna 2018.
  Přejímající organizací se stane Zámek Dolní Životice, p.o. se sídlem Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice.
  Marianum, p.o. se sídlem Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava, zanikne ke dni 31. 12. 2017.
  Vedení Mariana, p.o. děkuje všem zaměstnancům i spolupracujícím osobám a organizacím za spolupráci a podporu ve všech uplynulých letech. Zdůrazňujeme poděkování za náročnou i hluboce lidskou práci v letech 2004 – 2008, kdy vedení organizace zahájilo personální, organizační, odbornou i ekonomickou přípravu na nezbytnou humanizaci a transformaci sociálních služeb pro osoby s mentálním handicapem. Dále je třeba poděkovat za dobrou práci zaměstnanců v letech 2008 – 2016, kdy byla vybudována úplně nová pracoviště Mariana a většina z původních uživatelů sociálních služeb, poskytovaných v nevyhovujících podmínkách, se mohla přestěhovat do nových, moderních domů a bytů, případně se přestěhovat k jiným vhodným poskytovatelům.
  Veliký dík patří uživatelům sociálních služeb v Marianu, p.o., jejich opatrovníkům i rodinným příslušníkům. Bez jejich vstřícnosti, trpělivosti, spolupráce, připomínek a podnětných stanovisek by nebylo možné transformaci sociálních služeb realizovat.
  Nemalý dík patří zřizovateli Mariana, p.o, Moravskoslezskému kraji. Bez systematické a důsledné podpory všech transformačních procesů by více, než 240 uživatelů doposud bydlelo v jediné budově, v pokojích pro čtyři až dvacet osob.

   

  V Opavě dne 21. listopadu 2017
  Ing. Antonín Janýška, ředitel