1. 1. 2017 změna poskytovatele sociálních služeb v Opavě

 • 1. 1. 2017 změna poskytovatele sociálních služeb v Opavě

  Na základě rozhodnutí zřizovatele, Moravskoslezského kraje, změní se poskytovatel sociálních služeb k 1. 1. 2017 pro 9 sociálních služeb, které jsou do 31. 12. 2016 součástí Mariana, p.o.:

   

  DOZP Čajkovského v Opavě

  DOZP Denisovo náměstí v Opavě

  DOZP Holasická v Opavě

  DOZP Na Pomezí v Opavě

  DOZP Švestkova v Opavě

  CHB Dostojevského v Opavě

  CHB Pekliska ve Velkých Hošticích

  CHB Švestkova v Opavě

  Podpora samostatného bydlení v Opavě

   

  Marianum. p.o bude poskytovat od 1. 1. 2017 pouze jednu sociální službu DOZP v Jakartovicích – Deštné pro 50 uživatelů.

  (koncepci transformace pobytových služeb najdete v odkazu na našich stránkách „O nás“).

   

  Novým poskytovatelem 9 sociálních služeb je Sírius, p.o.

  Sírius příspěvková organizace – dřívější název Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením Opava („Máneska“), vznikl v dubnu 1991 jako dislokované pracoviště Okresního ústavu sociálních služeb Opava. V objektu Mánesova 7 zajišťoval rezidenční služby 45 klientům, a denní pobyt patnácti klientům v objektu na Rolnické ulici. Od roku 1996 nám byl na základě Smlouvy o výpůjčce zapůjčen objekt Mánesova 5 (majetek Statutárního města Opava) a došlo k rozšíření zázemí pro uživatele. V roce 2004 se tehdejší „Máneska“ stala samostatnou příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem. Od 1.7.2007 s účinností zákona č. 108/2006 Sb. se stali poskytovateli pobytových sociálních služeb – domov pro osoby se zdravotním postižením Sírius, příspěvková organizace registrovaným u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.