Finanční příspěvek MSK – Program pro podporu poskytování sociálních služeb za rok 2016

Finanční příspěvek MSK – Program pro podporu poskytování sociálních služeb za rok 2016

V roce 2016 obdržela příspěvková organizace Marianum, p.o. od svého zřizovatele, Moravskoslezského kraje, finanční dotaci na provoz sociálních služeb v celkové výši 19 868 000 Kč, z kapitoly 313. Tato dotace byla mezi jednotlivé služby rozdělena následovně:

 

DOZP Na Pomezí 1.766.000 Kč
DOZP Čajkovského 1.626.000 Kč
DOZP Holasická 2.131.000 Kč
DOZP Švestkova 1.359.000 Kč
DOZP Deštné 7.737.000 Kč
DOZP Denisovo nám. 2.565.000 Kč
CHB Dostojevského 294.000 Kč
CHB Velké Hoštice 1.779.000 Kč
CHB Švestkova 611.000 Kč
Celkem 19.868.000 Kč
Finanční příspěvek MSK – Program pro podporu poskytování sociálních služeb za rok 2016