Finanční příspěvek MSK – Program pro podporu poskytování sociálních služeb za rok 2015

Finanční příspěvek MSK – Program pro podporu poskytování sociálních služeb za rok 2015

V roce 2015 obdržela příspěvková organizace Marianum od svého zřizovatele, Moravskoslezského kraje, finanční dotaci na provoz sociálních služeb v celkové výši 19 059 000 Kč, z kapitoly 313. Tato dotace byla mezi jednotlivé služby rozdělena následovně:

 

DOZP Rooseveltova 10.250.000 Kč
DOZP Čajkovského 1.350.000 Kč
DOZP Holasická 512.000 Kč
DOZP Švestkova 1.192.000 Kč
CHB Deštné 3.952.000 Kč
CHB V. Hoštice 270.000 Kč
CHB Dostojevského 494.000 Kč
Podpora samostatného bydlení 564.000 Kč
Centrum denních služeb 475.000 Kč
Celkem 19.059.000 Kč