Projekt – Podpora služeb sociální prevence 1, období 2016 – 2018

Projekt – Podpora služeb sociální prevence 1, období 2016 – 2018

Logo k projektu

Podpora služeb sociální prevence 1

 

 

Operační program

Operační program Zaměstnanost

 

Prioritní osa

Sociální začleňování a boj s chudobou

 

Investiční priorita

Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

 

Registrační číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000648

 

Obsah projektu

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020 s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.

 

Přehled klíčových aktivit projektu

Podpora samostatného bydlení

 

Doba realizace projektu

1.1.2016 – 30.6.2019
Změna od 1.1.2017:
Projekt v organizaci Marianum p.o. je ukončen a pokračující organizací v projektu je Sírius, p.o., Opava.

 

Kontaktní osoby Moravskoslezského kraje:

Ing.Kateřina Rusková
odbor evropských projektů
projektový manažer
tel.: 595 622 212
e-mail: katerina.ruskova@msk.cz
Mgr.Jitka Marková
odbor sociálních věcí
referent pro sociální služby
tel.: 595 622 762
e-mail: jitka.markova@msk.cz
Mgr.Gabriela Rajdusová
odbor sociálních věcí
referent pro sociální služby
tel.: 595 622 987
e-mail: gabriela.rajdusova@msk.cz
Bc.Stanislava Dombrovská
odbor sociálních věcí
referent pro ekonomické činnosti
tel.: 595 622 624
e-mail: stanislava.dombrovska@msk.cz

 

Kontaktní osoby Marianum, p.o. (do 31.12.2016):

Mgr. Michaela Liberdová – sociální pracovník

Jana Michálková – vedoucí služby PSB

Zdenka Rašínová – pracovník v sociálních službách