Financování sociálních služeb

Financování sociálních služeb

v Moravskoslezském kraji ze státního rozpočtu, je prostřednictvím dotací „Program na podporu poskytování sociálních služeb“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Marianum, příspěvková organizace obdržela příspěvek od zřizovatele Moravskoslezského kraje na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rámi Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb (za jednotlivé roky viz. boční lišta).